Lindy hop

Lindy hop är en partnerdans vars ursprung kommer från 1920-30-talets Harlem i New York och har influenser från de flesta afroamerikanska danserna som fanns under den tiden. Dansen kan vara vild, galen, energifull och akrobatisk med stora kickar och mycket kroppsrörelse men även lugnare och mer sofistikerad.

 

 

Charleston

Charleston var 20-talets stora modedans som huvudsakligen dansas solo, men även i par. Ursprungligen var det en gatudans dansad av afroamerikaner i USA. När dansen började synas på teatrar och i filmer blev den snabbt populär i USA och Europa. Då vita började dansa Charleston ändrade den karaktär till att vara mer upprätt och tillrättalagd, medan originalet karakteriseras av en låg hållning och vild energi.

 

 

Collegiate Shag

Shag var särskilt populärt på amerikanska college i slutet av 30-talet. Dansen var snabbfotad och nästintill sofistikerad i New York-trakten, där den dansades såväl på collegedanser som på de mest namnkunniga dansskolorna. På västkusten var samma dans snarare en ingrediens i den allmäna swingdansrepertoaren och syntes ofta i dåtidens hollywoodfilmer. I dessa sammanhang hade dansen en mer humoristisk karaktär.

 

 

Autentisk Jazz

När jazzmusiken växte upp under första halvan av 1900-talet kom den att bli den självklara dansmusiken. Den nya, fria och förbjudna musiken gav upphov till nya sätt att röra sig, och dansarna inspirerade i sin tur musikerna till improvisation och förnyelse. Individuella improviserade danssteg, koreograferad line dance och showdans i Hollywood-anda utgör tillsammans vad som idag brukar kallas autentisk jazz.

 

 

Cake Walk

Cake Walk har fått sitt namn ifrån den enorma tårta, som sägs ha utgjort priset i tävlingarna som anordnades i dansen. Cake walk dansades från början av afroamerikaner, och det hela gick ut på att härma den vita societetens rörelsemönster. Det hela gjordes med sådan finess och humor att dansen snart blev mycket populär också just hos den vita societeten.

 

 

Vaudeville

Tränade djur, komedi, udda danssteg och burleska djungel-nummer fick under slutet av 1800-talet en gemensam benämning - Vaudeville. Den enda idag kvarlevande charleston-dansande kamelen är en av Midnight Rounders medlemmar.